Golfbanor


De flesta golfbanor består av nio till arton hål som varierar i längd och svårighetsgrad. Alla golfbanor är individuella och uppbyggda på olika sätt. Dock är golfreglerna och golfbegreppen enhetliga och golfbanorna är uppbyggda med samma beståndsdelar. Golfbanornas kortklippta spelfält benämns fairway och områdena med längre gräs och ibland ren naturmark kallas ruff. Normalt finns flera hinder på golfbanorna såsom sandhinder (bunker) som utgörs av större hål som är fullda av sand. Oftast finns också vattenhinder såsom mindre sjöar, dammar och diken. Själva golfhålet omges av greenen som är en mycket välklippt gräsmatta. Golfbanornas yttre gräns brukar markeras med vita pinnar och området utanför är out of bounds, vilket innebär att spel är förbjudet där.

De flesta golfbanor har en driving range, vilket är ett övningsområde där spelarna kan träna utslag med driver. Dessutom brukar det finnas ett övningsområde med möjlighet att träna inspel, puttar och bunkerspel.